Kredittkortets ABC

Kredittkort er i likhet med vanlige debetkort et betalingskort. Til forskjell fra debetkortene utsetter man betalingen av varen eller tjenesten når man tar i bruk kredittkortet. Dette betyr at man i realiteten tar opp et lån fra kredittkortselskapet idet man betaler med kredittkort. Dette lånet har derimot en rentefri periode på vanligvis en måned før beløpet begynner å rente seg Denne renten er til gjengjeld langt høyere enn ved et vanlig banklån. Det er disse renteinntektene i tillegg til gebyrer som kredittselskapene tjener sine penger på. Det er derfor lurt at man som kredittkortkunde legger av penger slik at man kan betale tilbake lånebeløpet før rentene begynner å løpe. Kredittkortselskapene setter en øvre kredittkortgrense når de inngår avtale med kredittkortkunder. Dette er grensen for hvor mye penger de er villige til å låne ut til kunden. Når dette beløpet er brukt opp av kredittkortkunden kan ikke kredittkortet brukes før deler av beløpet er betalt tilbake.

Hva er kredittkortets sterke og svake sider?

Sterke sider ved kredittkortet er at du som kredittkortkunde er sikret mot svindel ved handel. Det er kredittkortselskapet som er den ansvarlige part overfor selgeren og du som kredittkortkunde er derfor fritatt for alt ansvar om uhellet skulle være ute. Pengene vil derfor ikke være tapt slik det ville ha vært ved bruk av debetkort. Dessuten tilbyr gjerne kredittkortselskapene fordeler. Dette kan være rabatter bonuspakker cashback (en prosentandel av kjøpesummen går tilbake til kredittkortkunden) og reiseforsikringer. De svake sidene er de høye rentekostnadene man sitter igjen med om man som kredittkortkunde ikke betaler tilbake før den rentefrie perioden er over.

Vurderinger man bør gjøre før man søker

Det er lurt å undersøke hvilke gebyr – og rentevilkår de ulike kredittkortselskapene tilbyr før man inngår en avtale. Slik unngår man å inngå en lite gunstig avtale hvor det kan være festet gebyrer på alle kjøp i tillegg til årlige gebyr.